EVA SUNDMAN

Precis som naturen skapar jag i mina målningar en egen verklighet, bestående av komplexa lager av ytor, former, mönster, ljus och mörker.

En parallell verklighet som vi kan känna igen och förstå, men som samtidigt är både egensinnig och motsägelsefull, vacker och gripande. På det viset växer jag som människa ihop med naturen, där upplevelsen blir lika sann som naturen i sig.

Meeting” Nordic Art Center, Xiamen, Kina, 2019