EVA SUNDMAN

Bokbuss, Nybro kommun, 2021

Titel på måleriet:
EN PLATS I DET GRÖNA
Nybros nya bokbuss, en lastbil tillverkad i Mönsterås.
Målningarnas tema är natur, saga, fantasi och bokläsning.

2020 vann mitt skissförslag och jag fick äran att skapa utseendet på Nybros bokbuss. Med mitt måleri som utgångspunkt skapade jag motiv där tanken är att väcka intresse för bokläsning. Genom att gå in i sagornas, fantasins och naturens värld vill jag inspirera till det nöje och den tillfredställelse som bokläsning ger.
Titel: ”En plats i det gröna”

Bokmärken finns till försäljning hos Dillbergs bokhandel, Kalmar, Bohmans bokhandel, Nybro, Nybro bibliotek och i min ateljé.

/Eva