EVA SUNDMAN

BILDKONSTNÄR

Måleri inspirerat av naturen

Klicka på bilden så öppnas den i ett större format. Backa för att komma tillbaka till galleriet.

From here and out olja 50×70 cm 2021

Gömsle blandteknik 50×40 cm 2023

Giant in lichen olja 50×40 cm 2023

I skogen olja 50×40 cm 2021 SÅLD

The Nail olja 81×100 cm 2020

Förstoring olja på pannå 30×40 cm 2021

Björk olja 40×50 cm 2022

A better place 100×80 cm 2021 SÅLD

A wild and crazy place olja 80×100 cm 2021

Trattlav (Cladonia pyxidata) olja 50×40 cm 2021 SÅLD

Fönsterlav (Cladonia stellaris) olja 50×40 cm 2021

Slånlav (Evernia prunastri) olja 50×40 cm 2021

Springtime olja 100×120 cm 2022

Reflection I olja 61×76 cm 2020

What a mess olja tunn list runt 100×100 cm 2021

Meeting olja 190×140 cm 2019 SÅLD

Barkbåten olja 80×120 cm 2019 SÅLD

Det lilla i det stora olja 100×80 cm 2021

Close to the ground olja 100×100 cm 2021

Bägarlav olja 2022

Somewhere is a green place olja 65×70 cm

Nature blandteknik 70×60 cm 2020

Life olja 60×60 cm 2022