EVA SUNDMAN

Kurser

Via studieförbundet Vuxenskolan har jag för närvarande 2 kurser, måndagskvällar och onsdagskvällar.

Jag visar deltagarna individuellt efter de kunskaper jag har.

Vi har genom åren genomfört 2 större projekt då vi har målat varsin tavla efter tema och sen genom budgivning fått in intäkter som oavkortat gått till välbehövliga ändamål.

2020 – 2021 ”Rädda Östersjön” 45 200:- gick oavkortat till WWF:s arbete i och runt Östersjön.

2022 – 2023 ”Tryggare kan ingen vara?” 31 000:- gick oavkortat till Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmars viktiga arbete.