Eva Sundman

Produktutveckling

Att skapa produkter som är tilltalande och hitta lösningar på vardagsproblem är en rolig utmaning.
På grund av att tiden numera inte räcker till så är detta en pausad avdelning för mig.

bild 3 produktutvecklingPå bilden är inklipp på olika tidigare arbeten